Voor wie

EVI Services heeft een integrale visie op (samen)werkend Nederland. Naast het MKB en het grootbedrijf zijn wij er daarom ook voor verzekeraars, adviesbedrijven en sectororganisaties.

Samen werken aan het best mogelijke resultaat

Vitale werknemers die productief zijn in het werk dat bij hen past!

MKB-ondernemers

Speciaal voor MKB-ondernemers heeft EVI Services het label EVI360 ontwikkeld. EVI360 bestaat uit een krachtige scan in de taal van de MKB’er. Aangevuld met automatisch gegenereerde adviezen, een toolbox met handige documenten, checklists en een verbinding naar het (bestel)platform.

De Werkadviseur van EVI Services begeleidt de MKB-ondernemer en helpt ook bij het casemanagement van zieke werknemers.

Werknemers

Voor werknemers biedt EVI Services (als hun werkgever klant is) toegang tot de “lifework-scan”. Zodat werknemers de regie kunnen nemen voor hun inzetbaarheid en professionele toekomst.

De Inzetbaarheidsadviseur adviseert de werknemer tijdens zijn dienstverband. En vooral op het moment dat deze dreigt uit te vallen of is uitgevallen.

Verzekeraars en hun volmachthouders

De EVI Groep is ervaren in de samenwerking met risicodragers en volmachthouders. De dienstverlening van EVI Services sluit naadloos aan bij zorg-, pensioen-, verzuim- en WIA-verzekeringen. Natuurlijk is de eindklant de belangrijkste profijtgroep. Maar wel met een oog voor schadelastbeperking, ontdubbeling van dienstverlening en ontschotting van interventiebudgetten.

Speciaal voor inkomensadviseurs en verzekeraars heeft EVI Services een “white label” ontwikkeld.

Sectororganisaties

Sectororganisaties kunnen eveneens gebruik maken van het white label van EVI 360. Zodat zij vanuit het “sectorloket” hun leden in een eigen look en feel kunnen voorzien. Een eigen herkenbaar platform met alle diensten op het terrein van mens en werk. Inclusief de  gebruikmaking van de EVI-scantools.

Grootbedrijf

Het grootbedrijf heeft vaak een eigen afdeling HR met expertise voor duurzame inzetbaarheid. EVI Services sluit daarom graag aan op die punten waar het grootbedrijf geen ambitie, kennis of capaciteit heeft. Oftewel samenwerking á la carte. Wel starten we eerst vrijblijvend met de EVI 360 scan inclusief een bespreking van de uitkomst. Zodat ambities en verwachtingen tussen de klant en EVI Services goed op elkaar aansluiten.

Adviesbedrijven

HR Adviesbedrijven, accountants en loonadministrateurs die MKB’ers en grootbedrijf personeelsadvies geven. Zij kunnen beschikken over het white label van EVI 360 zodat zij zelf de tools in handen hebben om nog gerichter te kunnen adviseren. En ook om de verbinding te kunnen maken met hun eigen dienstverlening en de dienstverlening (van het platform) van EVI Services.

Duurzame inzetbaarheid. Wat is uw ambitie?

Zullen we samen de mogelijkheden verkennen?

Samenwerken aan de perfecte balans tussen mens, werk en organisatie.

EVI Services is onderdeel van de EVI Groep. De bedrijven van de EVI Groep zijn  gespecialiseerde dienstverleners die zich inzetten voor werkend Nederland.
Met de ambitie dat bedrijven het beste uit hun werknemers halen en werknemers vitaal met pensioen gaan.

EVI Services
Balie 7
4301 GZ Zierikzee

+31 (0) 854 017 060  |  info@eviservices.nl

Privacy & cookies  |  Algemene voorwaarden  |  Klachten procedure  |  Alle rechten voorbehouden