Klachten procedure

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling bij Werkadviescentrum worden ingediend.

De klager dient uiterlijk binnen 48 uur een bevestiging van de ingediende klacht ontvangen te hebben.

De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

De klachtafhandeling vindt plaats door de leidinggevende van de medewerker.

Indien de klager dit wenst kan deze gehoord worden om de klacht toe te lichten. De medewerker wordt altijd gehoord.

De klacht dient binnen een periode van 30 dagenĀ  na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmedeĀ  van de eventuele verder maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden genomen.