Lifework

Werknemers die lekker in hun vel zitten, betrokken zijn en goed werk leveren. Welke ondernemer wil dat nu niet? Maar wat als zij zich minder vitaal, competent of gemotiveerd voelen? Privé teveel hooi op hun vork nemen. Hoe weet je überhaupt hoe het met jouw werknemer gaat? En hoe voorkom je dat jouw werknemer afhaakt of uitvalt? Deze vragen vormen de dagelijkse adviespraktijk van Lifework.

Welzijn, gezondheid en veiligheid

Lifework is een adviesbureau dat zich richt op preventie, loopbaan en vitaliteit. Dus het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer en het voorkomen van ziekteverzuim. Ook voor de langere termijn. Zodat werknemers vitaal met pensioen gaan. Onze groep adviseurs bestaat uit veiligheidskundigen, A&O Deskundigen, arbeidshygiënisten, artsen, arbeidsdeskundigen en last but not least onze inzetbaarheidsadviseurs.

Gerichte advisering en begeleiding

In opdracht van werkgevers, verzekeraars, volmachthouders en assurantieadviseurs helpt Lifework bedrijven en vooral ook individuele werknemers met gerichte advisering en begeleiding. De proftijtgroepen van Lifework zijn niet alleen werknemers maar ook zelfstandig ondernemers met gezondheidsklachten.

Kwaliteit en vertrouwen

Wij werken conform de ISO-9001 en de CRA-richtlijn voor externe arbodiensten. Onze professionals hanteren daarbij de juiste professionele richtlijnen en gedragsregels die bij hun beroepsregister horen. Zij draaien niet om de hete brij maar geven klinkklare aanbevelingen en leveren een concreet actieplan hoe werknemers en werkgevers verder kunnen. Dat staat bij ons centraal. Vertrouwelijk omgaan met medische en privacy gevoelige informatie is daarbij een logisch uitgangspunt.

Lifework B.V.

Balie 7
4301 GZ Zierikzee
Tel.: +31 (0)85 273 32 42

E-mail: info@lifework.nl
Internet: www.lifework.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur

Samenwerken aan de perfecte balans tussen mens, werk en organisatie.

Lifework is onderdeel van de EVI Groep. De bedrijven van de EVI Groep zijn  gespecialiseerde dienstverleners die zich inzetten voor werkend Nederland. Met de ambitie dat bedrijven het beste uit hun werknemers halen en werknemers vitaal met pensioen gaan.

Doe de gratis RI&E check

EVI Services – LifeWork
Balie 7
4301 GZ Zierikzee

+31 (0)85 273 32 42  |  info@lifework.nl

Privacy & cookies  |  Algemene voorwaarden  |  Klachten procedure  |  Alle rechten voorbehouden